Zorgspecialist VSO praktijkklassen – VSO Zwolle – Stichting de Ambelt – Zwolle

  • Zwolle

Stichting de Ambelt

De Ambelt verzorgt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op locaties in Zwolle, Hardenberg en Wapenveld.

Bij onze locatie voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan de Herfterlaan in Zwolle is een vacature ontstaan voor een Zorgspecialist voor onze praktijkklassen (ondersteuningsafdeling fase II).

Dit is een vacature per z.s.m. voor 24 uur per week. In eerste instantie wordt een contract tot de zomervakantie aangeboden. Bij wederzijdse tevredenheid is er zicht op een vast dienstverband.

Aanleiding en doel van de rol van Zorgspecialist
Sinds een aantal jaren worden bij de Ambelt vaker leerlingen aangemeld, die meer zorg en ondersteuning nodig hebben dan normaliter binnen het speciaal onderwijs wordt aangeboden.

Het gaat om leerlingen met complexe problematiek op meerdere levensdomeinen. De leerlingen hebben psychosomatische klachten en ontwikkelen spanningsklachten en/of laten fysieke en verbale agressie zien vanuit onvermogen. Ze komen vaak langdurig thuis te zitten of gaan nauwelijks naar school. In het kader daarvan ontvangen ze bijvoorbeeld dagbesteding vanuit de jeugdwet. Binnen de reguliere setting van het speciaal onderwijs komen deze leerlingen niet tot werken. Voor deze doelgroep leerlingen is er bij de Ambelt een speciale setting; de Praktijkklas (fase II).

Om de leerlingen ook op het gebied van hun speciale zorgbehoefte excellent te kunnen bedienen is het nodig, dat een collega met specifieke expertise op dit gebied aansluit bij het begeleiden van de leerlingen in de Fase II klas. Doel is dat er in onderlinge samenwerking tussen onderwijs en zorg een sluitend aanbod voor de leerlingen ontstaat waardoor de leerling in staat gesteld wordt zich te ontwikkelen. Een positief gevolg kan zijn dat daardoor de mate van de Jeugdzorg eromheen afneemt.

Meer informatie over onze ondersteuningsafdeling vind je hier: www.ambelt.nl/onderwijsaanbod/ondersteuningsklassen.

JIJ in jouw rol
Samen met de groepsleerkracht ben je verantwoordelijk voor het dagelijks begeleiden van de leerlingen in de klas. De klas bestaat uit 6 leerlingen. Je begeleidt groepjes leerlingen en je werkt aan doelen met individuele leerlingen vanuit jouw expertise als zorgspecialist.

Je geeft uitvoering aan het ontwikkelingsperspectief plan (OPP), onderhoudt contacten met ouders, samenwerkingspartners, MDO’s en hebt overleg met de locatiedirecteur en orthopedagoog. Je werkt nauw samen en stemt veel af met de groepsdocent.

JIJ brengt mee
Om goed invulling te kunnen geven aan deze rol heb je een hbo-bachelor of hbo-AD opleiding afgerond, zoals pedagogiek, sph, PEP, DEP of vergelijkbaar. Je beschikt over ruime kennis van de problematiek van de leerlingen in de Fase II klas en hebt bij voorkeur ervaring met het werken met deze complexe doelgroep.

Je hebt goede kennis van het netwerk van zorgaanbieders en het voorveld (sociale basis). Vanuit je eigen expertise ben je goed in staat om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de Fase II klas. Je bent gericht op samenwerking en kunt de verbinding zorg-onderwijs praktisch neerzetten.

Je hebt ervaring in het geven van individuele of groepstrainingen en ervaring met het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en hulpverlening.

Elke dag bij ons brengt nieuwe situaties en uitdagingen. Door je humor, relativeringsvermogen en doorzettingsvermogen kun je daar flexibel en creatief mee omgaan.

Lees hier meer

Deel deze vacature: