beheeradviseur recreatie en spelen – Eminent Groep – Zwolle

  • Zwolle

Eminent Groep

Vind je het leuk om beheerplannen te maken voor recreatieve locaties, een juiste vastlegging op kaart te verzorgen en de bijbehorende meerjaren-opgaveprogrammering in te vullen? Dan zijn wij op zoek naar jou!Je werkt vaak in samenwerking met de verenigingen en beheerders van de recreatievoorzieningen of terrein beherende organisaties. Je hebt daarbij ook het accounthouderschap van diverse recreatieve partijen, zoals de Zwolse wijkboerderijen, moestuinverenigingen of wandelverenigingen. Daarbij check jij of de doelen van projecten/plannen die we hebben opgesteld ook echt worden behaald. Wat ervaren bewoners, moeten we bijsturen en hoe zit het met de financiële component? Wat is het rendement van al onze inspanningen op deze locatie?Daarnaast draag je bij aan het ontwikkelen van het recreatieve fiets- en wandellandschap, waaronder de coördinatie van de revisie van de routes.

Lees hier meer

Deel deze vacature: